Cụ thể như sau:

TT Dịch vụ Cú pháp đăng ký qua Elead
(gửi tới đầu số 9123)
1 Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA) MCA (daucach) Số điện thoại Elead
2 Chữ ký cuộc gọi Isign IS (daucach) Số điện thoại của Elead
3 Nhạc chờ Imuzik NC (daucach) Số điện thoại Elead
4 Imuzik 3G IG (daucach) Số điện thoại Elead
5 Call blocking CB (daucach) Số điện thoại Elead
6 SMS blocking SB (daucach) Số điện thoại Elead
7 All blocking CS (daucach) Số điện thoại Elead
8 MobiTV Gói Lite MT1 (daucach) Số điện thoại Elead
Gói Basic MT (daucach) Số điện thoại Elead
9 Mnews Thể thao văn hóa TTVH (daucach) Số điện thoại Elead
Bóng đá BD Số điện thoại Elead
Sức khỏe gia đình SKGD (daucach) Số điện thoại Elead
Sống khỏe SK (daucach) Số điện thoại Elead
Văn hóa ẩm thực VHAT (daucach) Số điện thoại Elead
Ví dụ:
   Thuê bao Elead 0983xxxxxx muốn đăng ký dịch vụ MCA cho thuê bao khác (khách hàng) thì thao tác từ máy của khách hàng như sau:
Soạn: MCA 0983xxxxxx gửi 9123