Giá cước dịch vụ khi đăng ký qua Elead và tiền khuyến mại Elead được hưởng:

TT Dịch vụ Giá cước Tiền khuyến mại Elead
được hưởng (VNĐ/thuê
bao/dịch vụ)
Tháng n Tháng n+1
1 Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA 5,500 2,500 3,000
2 Chữ ký cuộc gọi Isign 6,000 1,500 2,000
3 Nhạc chờ Imuzik 9,000 4,000
4 Imuzik 3G 10,000 4,000
5 Chặn cuộc gọi Call blocking 5,000 2,000 3,000
6 Chặn tin nhắn SMS blocking 5,000 2,000 3,000
7 Chặn cuộc gọi và tin nhắn All blocking 7,000 3,000 4,000
8 MobiTV Gói Lite 9,000 4,000 5,000
Gói Basic 29,000 11,500 17,500
9 Mnews Thể thao văn hóa 12,000 3,000 5,000
Bóng đá 15,000 4,000 6,000
Sức khỏe gia đình 12,000 3,000 5,000
Sống khỏe 9,000 2,500 3,500
Văn hóa ẩm thực 12,000 3,000 5,000
Lưu ý:

Quy định về thuê bao Elead nhận tiền khuyến mại

Quy định về thuê bao đăng ký qua kênh Elaed